Vervangen is niet altijd nodig, houtrotsanering met garantie!

Het is van groot belang schilderwerk goed te onderhouden. Om kwalitatief hoogwaardig schilderwerk op hout te leveren is het van essentieel belang dat de ondergrond intact is en in goede conditie verkeert. Het uitvoeren van preventieve maatregelen zoals open verbindingen dichten, corrigeren van de omtrekspeling bij draaiende delen, verbeteren van afwateringen, detail-aanpassingen, glaslatvervanging en kantafrondingen zijn van groot belang om de houtelementen in een goede conditie te verkrijgen.

 

Wanneer het schilderwerk van houten onderdelen, zoals deuren en kozijnen, niet in goede staat is vormt aantasting door houtrot een grote bedreiging. Wanneer houtrot van binen uit komt is het, met name bij geschilderde onderdelen, niet altijd visueel waarneembaar. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden Celsius en een hoge luchtvochtigheid. Als houtrot tijdig wordt geconstateerd en aangepakt kan in veel gevallen worden volstaan met reparatie en/ of een deelvervanging, bijvoorbeeld de vervanging van een stijl of onderdorpel. Wanneer te lang wordt gewacht met het behandelen van houtrot kan een compleet kozijn of een hele deur worden aangetast, waardoor vervanging in zijn geheel noodzakelijk is.

Gecertificeerd door Repair Care International

Wij zijn als Systeem Professional gecertificeerd door Repair Care International. Wij zijn opgeleid om de houtreparatiemiddelen van Repair Care juist te kunnen toepassen. Repair Care Dryflex is door en door getest (TNO, IFT, IHD en COT), is in alle seizoenen te gebruiken en is bewonersvriendelijk. Wij zij nu nog beter in staat het geveltimmerwerk van uw woning of bedrijfspand voor u te onderhouden.

Duurzaam herstel van houtrot

Wij werken met Dryflex van het Repair Care-systeem (voorheen Window Care) voor preventief en curatief onderhoud van geveltimmerwerk. Dit is een uitstekende en duurzame oplossing voor het behandelen van houtrot: Dryflex van Repair Care is de nieuwe generatie duurzame houtreparatie- en verlijmingstechnologie. Deze innovatieve elastische technologie voor het verbinden, afdichten en repareren van hout kan door een unieke combinatie van interne stevigheid en optimaal herstelvermogen de beweging in de ondergrond blijvend volgen. Dit zorgt voor een glad en na afwerking door schilderwerk onzichtbaar resultaat dat anders dan traditionele reparatiemiddelden niet kan barsten, scheuren of uitzetten.

100% zekerheid

 Het is mogelijk een 100% inventarisatie te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van houtrot. Dit is een volledige inspectie van al het geveltimmerwerk met als resultaat vrijwel 100% zekerheid over de status van het houtwerk. Alle bevindingen worden dan in een rapport in kaart gebracht. Hierdoor verlopen de werkzaamheden efficiënt en effectief,en komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Preventief

Hieronder worden alle handelingen verstaan die erop gericht zijn de levensduur van het geveltimmerwerk te verlengen en de onderhoudsintervallen te vergroten. Denkt u daarbij aan het aflsuiten van capillaire naden en stijl/dorpel verbindingen, dichten van scheuren en afronden van scherpe kanten. Curatief Is toch houtaantasting opgetreden dan kunnen wij met het Repair Care-systeem het aangetaste kozijn- of raamdeel, of een ander onderdeel van het geveltimmerwerk voor u herstellen. We kunnen maatwerk leveren voor elke specifieke projectsituatie.

Nieuwe ramen, deuren en kozijnen

Wanneer wij constateren dat de houtrot te ver is gevorderd en de aangetaste delen moeten worden vervangen, kunnen wij nieuwe ramen, deuren en kozijnen in iedere gewenste maat, profiel en houtsoort leveren en voor u plaatsen. Als u uw woning of bedrijfspand wilt renoveren met in achtneming van de oude details dan kunnen wij bijvoorbeeld replica's maken van paneeldeuren, eventueel voorzien van glas in lood of facet-geslepen glas. Ook voor isolatieglas ofwel dubbelglas en inbraakwerend hang- en sluitwerk kunt u bij ons terecht.