Belangrijke termen over glas en isolatieglas

U-waarde in W/m²K: De U waarde houdt in het energieverlies per m² en één graad Kelvin uitgedrukt in Watt. Des te kleiner de U-waarde, des te beter de energie-isolatie van de glaseenheid. De breedte en vulling van de spouw alsook de uitstralingswaarden van de glaszijden bepalen de uiteindelijke U-waarde.

Geluidwering R(a)

 R(a) uitgedrukt in dB(a) is de geluidweerstand tussen de zendbron en de ontvanger, warbij echter ook rekening gehouden is met de gevoeligheid van het menselijk oor. Een vuistregel is dat elke 10dB(a) die men weert, het oor waarneemt als halvering van het geluid. Neemt men een beglazing met een R(a)= 30dB(a), dan resteert van de oorspronkelijke zendbron slechts 12,5%.

Dubbele reflectie

Daar elke zijde van elke ruit afzonderlijk een reflectiebeeld vertoont is een dubbel (of meervoudig) beeld steeds aanwezig.

Condensvorming bij isolatieglas

Normale lucht bevat altijd een fractie waterdamp. Wanneer de lucht afkoelt, stijgt de relatieve vochtigheid terwijl de absolute hoeveelheid water gelijk blijft. De hoeveelheid waterdamp, die door de lucht kan worden opgenomen, is echter beperkt. Indien deze wordt overschreden, wordt water afgescheiden :condensatie. Dit gebeurt op grensvlakken, waarvan de temperatuur lager is dan de luchttemperatuur van de ruimte, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van een raam met slecht isolerende eigenschappen.

Condensatie op uitwendige vlakken van de ruit

Bij isolatieglas met goede warmte-isolatie kan op het glasoppervlak dat blootstaat aan weersomstandigheden, de buitenzijde dus, tijdelijk condensvocht worden gevormd. Dit gebeurt wanneer de relatieve luchtvochtigheid buiten hoog is en het vrij koud is, met name in het voor- en najaar. Condensvorming aan de buitenzijde is geen fout; het is juist een gevolg van zeer hoge warmte-isolatie.